2016, നവംബർ 7, തിങ്കളാഴ്‌ച

ആലിൽ (ഫ്രണ്ട്സ്) അശോകൻ


ചാവക്കാട്: അയിനപുള്ളി പരിപ്പിൽ താഴത്തിനു പടിഞ്ഞാറു ഭാഗം താമസിക്കുന്ന ആലിൽ അശോകൻ (ഫ്രണ്ട്സ് അശോകൻ 56) നിര്യാതനായി.

ഭാര്യ: ദേവസേന. മക്കൾ അജയൻ ,ഷിജിത് ,വിജി

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ